Tekenen is een taal

Tekenen is communiceren met jezelf en de ander.

Tekeningen zijn beelden, onze eigen beelden die wij neerzetten op papier.                                                                                                                                 Wanneer zij onze beelden goed bekijken en op ons in laten werken, ontstaan er vanzelf ideeën en gedachten.

Een tekening kan ons iets vertellen zonder dat wij er woorden voor nodig hebben.                                                                                                                     Ieder mens van jong tot oud kan zich uiten op papier door beweging en kleur.                                                                                                                         Tekenen is spelen en spreken op papier. Wij tekenen omdat wij onze expressie en creativiteit vorm willen geven.                                                                       Wij drukken ons gevoel ermee uit. Dat geldt voor iedereen, ook voor de 2-jarige die krast en krabbelt.                                                                                       Als ene kind tekent vertelt het in werkelijkheid iets over zichzelf. Hij is dat huis, die boom, dat paard. 

Tekeningen zijn spiegels                                                                                                                                                                                                                        

In deze spiegels wordt de belevingswereld zichtbaar gemaakt.                                                                                                                                                        

De tekening is een veilig middel om je te uiten en iets over jezelf te vertellen.

Tekenen helpt kinderen om vanuit hun innerlijke kracht bij hun zelfsturend vermogen te komen.                                                                                           Vanwege de authenticiteit van de kindertekeningen, kunnen we kinderen ermee volgen.

Tekenen is een beetje toveren, elke gewenste situatie kan weergegeven worden.                                                                                                                     Behalve plezier beleven aan het tekenen vertelt elke tekening een verhaal.                                                                                                                                     Een kind vertelt op papier wat hem bezig houdt, verwart, plezier geeft maar ook wat hij nodig heeft. 

 

Vanwege de authenticiteit van de kindertekeningen kunnen we kinderen ermee volgen.                                                                                                              

Via beelden, symboliek, fantasie, perspectief dat ons wordt getoond vanuit het oorspronkelijke denken van het kind,

vertelt het kind precies wat het nodig of juist in overvloed heeft op dit moment in zijn ontwikkeling of in de specifieke omstandigheden van dit moment. 

Het streven is het kind aan te spreken in denken, voelen en willen.

              * Met een tekening kun je je eigen realiteit en beleving scheppen.                                                                                                                                                           * In een tekening kun je jezelf uitleven, gevoelens uiten en je temperament tonen.                                                                                                                               * Tekenen helpt kinderen om vanuit hun innerlijke kracht bij hun zelfsturend vermogen te komen.                                                                                                   * Wat in woorden niet gezegd kan worden, wordt zichtbaar in de tekening.                                                                                                                                           * De tekening geeft ons de kans om zichtbaar en hoorbaar te luisteren naar het getekende verhaal.                                                                                               * Misschien zijn kinderen wel nergens zo mededeelzaam als in de tekening die ze maken.

In de meeste gevallen wordt coaching vergoed via gemeente of PGB.

Alle gemeenten hebben 'begeleiding' in hun takenpakket. Dat is bedoeld voor mensen met beperkingen. Gemeenten verstrekken begeleiding aan mensen tot 18 jaar via de Jeugdwet en aan 18-plussers via de Wet maatschappelijke ondersteuning. Er zijn geen landelijke beleidsregels, dus per gemeente (jouw woonplaats) zou apart gevraagd moeten worden welke mogelijkheden er zijn en hoe het aan te vragen is. Soms kan het ook via een persoonsgebonden budget. Voor meer informatie of vragen mag je mij mailen. 

Copyright © 2020 by IlseJobse