Onderlinge kindermassage

Onderlinge kindermassage in groep 8

Er wordt op het plein veel gestoeid. Sommige kinderen zijn erg lichamelijk, dit kan wel eens uitmonden in ruzie. Door onderlinge kindermassage leer je kinderen op een andere manier met elkaar om te gaan. De kinderen vinden de massage erg leuk en kijken er naar uit.

Het geeft ze rust en ze krijgen ook meer vertrouwen in elkaar. Je leert je overgeven aan een ander. Bepaalde kinderen liggen minder in de groep. Dit verbetert door onderlinge kindermassage.

In groep 7 leunt Paula (10 jaar) ontspannen voorover op haar tafeltje, met haar hoofd op haar armen. De helft van de klas zit in dezelfde houding. De anderen masseren op aanwijzingen van de juf de rug, nek en armen onder begeleiding van zachte achtergrondmuziek. In de klas heerst een serene sfeer en iedereen is in zijn element. Na de massage vertelt Paula: ‘Ik was vóór de massage heel zenuwachtig voor de spreekbeurt die ik vanmiddag moet houden, maar nu ben ik zo rustig en ontspannen, dat het vanmiddag vast goed gaat’.

 

Schoolleider Egbert Schilstra: In aanvang was ik sceptisch. “Is het niet te zweverig”? “Past het binnen de identiteit van onze school?” Al tijdens de teamtraining werd duidelijk dat het vooral een gezamenlijk rustmoment is waarbij respectvol gewerkt wordt. Veelal vanuit een verhaal en muziek worden handbewegingen op de rug, armen en het hoofd gemaakt, over de kleding heen. We werden er als team al rustig van. Aanleiding om het in alle klassen in te zetten. Op die manier werken we aan een betere sfeer in de hele school. Niet reactief, maar pro-actief!”. “Handen die respectvol masseren, zullen minder gaan slaan”.

 

Touching Child Care heeft een volstrekt nieuwe methodiek ontwikkeld om problemen in de klas en op school/pedagogische instellingen aan te pakken door gebruik te maken van onderlinge kindermassage. Hierbij kan men denken aan: pestgedrag, agressiviteit, passiviteit, hyperactiviteit, concentratieproblemen en onrust in de klas. Heeft niet ieder kind/jong-volwassene recht om op te groeien in een veilige leefomgeving! .

 

Voor wie

Scholen en pedagogische instellingen worden steeds vaker geconfronteerd met kinderen die:

 • Moeilijk contact kunnen maken met andere kinderen

 • Weinig zelfvertrouwen c.q. eigenwaarde hebben (worden vaak gepest)

 • Agressief gedrag vertonen (pesters)

 • Onrustig gedrag vertonen

 • Zich moeilijk kunnen concentreren

 • Slecht slapen of moeilijk in slaap kunnen komen

 • Een grote mate van passiviteit vertonen

 • Een disharmonieus profiel laten zien

 •  

Ilse Jobse biedt mogelijk een oplossing voor bovenstaande problemen. Kinderen masseren elkaar op een veilige en speelse wijze en daardoor ontstaat er een grotere vorm van vertrouwen en veiligheid in de klas, waardoor pestgedrag en onrust in de klas beteugeld wordt.

 

De methodiek kan o.a. gebruikt worden op basisscholen, SO-, SBO- en middelbare scholen. Daarnaast is de methodiek ook zeer geschikt voor diverse pedagogische instellingen.

 

Waarom werkt het?

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een welgemeende aanraking een directe invloed heeft op het fysiologisch proces in de hersenen. Aanraking werkt rustgevend, concentratie verhogend en versterkt de saamhorigheid.dit wordt o.a. veroorzaakt door het feit dat aanraking de productie van de hormonen oxytocine en serotonine verhoogt. Tevens wordt de aanmaak van stresshormonen zoals cortisol, testosteron en adrenaline vermindert. Een teveel aan stresshormonen leidt tot agressief, onrustig gedrag, pestgedrag en een verhoogde prikkelgevoeligheid. Het beruchte korte lontje…

 

Ilse Jobse probeert de door de massage verkregen fysiologische effecten met een specifieke vorm van pedagogische-didactisch handelen te bewerkstelligen in een klassensituatie. De leerkracht wordt door Ilse Jobse getraind om de kwaliteiten van kinderen optimaal te benutten door gebruik te maken van een positief opbouwende didactiek waarbij kinderen verantwoordelijk worden gemaakt voor eigen handelen.

 

Bij onderlinge kindermassage zijn het de leerkrachten en professionele opvoeders die sturing geven en de kinderen begeleiden in het sociaal adequater handelen. De kinderen masseren elkaar en daardoor leren ze via deze concrete ervaring om effectiever te communiceren. Grenzen stellen en goed, actief luisteren zijn de belangrijkste pijlers van deze methodiek. Deze vaardigheden liggen ten grondslag aan elke vorm van sociaal adequaat handelen. De kinderen houden zelf de touwtjes in handen en geven zelf duidelijk de grenzen aan. Daardoor creëer je zelfbewuste kinderen die “lekker” in hun vel zitten en dat ook uitstralen.

 

Ilse Jobse probeert door onderlinge kindermassage;

 

 • Het gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen te vergroten

 • Een ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld

 • De ontwikkeling van sociale vaardigheden te stimuleren

 • Het onrustige gedrag te temperen

 

Kinderen tot eigen lichaamsbesef te laten komen. Aan de hand van ervaringen op verschillende scholen in Nederland hebben docenten aangegeven dat de onderlinge kindermassage ook bevorderend werkt voor het concentratievermogen, dat het in sommige gevallen leidt tot betere leerprestaties en dat kinderen zich lekker lijken te voelen bij de rust van de massagemomenten.

Tot op heden is er in Nederland nog geen wetenschappelijk onderzoek verricht naar de invloed van onderlinge kindermassage in de klas. Echter, de ervaringen zijn zo positief dat Touching Childcare momenteel  bezig zijn een onderzoeksplan te schrijven. Aan de hand van een wetenschappelijk onderzoek willen ze proberen om de effecten van onderlingen kindermassage in kaart te brengen.

 

Bronvermelding: Touching Childcare

Copyright © 2020 by IlseJobse