Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor www.ilsejobse.nl
Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.ilsejobse.nl zoals deze beschikbaar is gesteld door Ilse Jobse Coaching & Massage. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ilse Jobse Coaching & Massage is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Ilse Jobse Coaching & Massage.
Geen garantie op juistheid 

Indien van toepassing: 
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Ilse Jobse Coaching & Massage te mogen claimen of te veronderstellen.

Ilse Jobse Coaching & Massage streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Ilse Jobse Coaching & Massage aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 
 
Ilse Jobse Coaching & Massage streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u meest recente versie van de disclaimer van Ilse Jobse Coaching & Massage op deze pagina.

© Ilsejobse 2024

Algemene voorwaarden
Privacy statement
Disclaimer

Webdesign/webdevelopment:
Birdhouse Solutions

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Aanmelden
Contact